Univé Diensten

Asbest daken opsporen met satellietbeelden

Doel

De Nederlandse verzekeraar Univé was op zoek naar een datapartner voor hun nieuwe project rond asbestdaken. ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop!’

De doelstelling was om asbest daken te identificeren bij agrarische leden, zodat Univé beter kon bepalen welke klanten in aanmerking kwamen voor het project. De geselecteerde klanten moesten benaderd worden om de asbestdaken te laten verwijderen en te vervangen inclusief het plaatsen van zonnepanelen. Dit moet leiden tot een vermindering van het risico op asbestverwante claims en dienen als een bron voor het opwekken van groene energie.

Aanpak

We gingen aan de slag met het project door het uitvoeren van een geografische analyse (GIS) op basis van 'remote sensing' op de agrarische gebouwen in heel Nederland. Vervolgens werd door House of Intelligence (HOI) een algoritme ontwikkeld om asbestdaken te identificeren: materiaaltype, ligging, oppervlakte. Aan de hand van een steekproef waarbij fysieke inspecties plaatsvonden bij een aantal agrarische gebouwen werden de resultaten van het algoritme geverifieerd. HOI levert nu gedetailleerde rapporten aan Univé met potentiële kandidaten voor dit project.

Resultaten

Het algoritme heeft ervoor gezorgd dat Univé een betere inschatting kan maken van het aantal agrarische gebouwen met asbestdaken in hun portefeuille. Dit zal de verzekeraar in staat stellen om beter te bepalen hoe ze klanten kunnen helpen om asbestdaken te verwijderen en te vervangen, inclusief het plaatsten van zonnepanelen. Dit zal leiden tot een vermindering van het risico op asbestverwante claims. Daarnaast dragen de  inkomsten uit de opgewekte energie bij aan het kostenplaatje van deze sanering.

Up

Are you ready to kick a**?